A Little Princess

Монгол хадмал орчуулгатай, 2019 онд нээлтээ хийсэн, IMDB: 6.7 үнэлгээтэй, Nice Kino вэб сайтын кино.

Ганцаараа амьдардаг 72 настай Мал-Сүн эмээ дээр нэг өдөр зээ охид нь ирснээр түүний амар тайван амьдрал нь өөрчлөгдөж эхэлнэ. Зээ охидтойгоо таарамж муутай эхэлсэн ч цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр бие биендээ онцгой хүмүүс болох болно.

Шууд үзэх

Ойролцоо кино