Glass

Монгол дуу оруулгатай, 2019 онд нээлтээ хийсэн, IMDB: 6.9 үнэлгээтэй, Nice Kino вэб сайтын кино.

Аюулгүйн ажилтан Дэвид Данн өөрийн гоц чадвараа ашиглан сэтгэцийн өөрчлөлтөөсөө болж 23 хувь хүнийг тархиндаа багтаасан Кевинийг мөрдөнө. Харин Кевин түүний эсрэг маш ухаалаг тахир дутуу террорист “ноён Шил” хочит Элайж Прайстай нэгдэнэ.

Шууд үзэх

Ойролцоо кино