The Poison Rose

Монгол дуу оруулгатай, 2019 онд нээлтээ хийсэн, Lolo вэб сайтын кино.

Аз нь харьсан хувийн мөрдөгч нэгэн аллагын хэргийг илрүүлэх ажилтай болно. Гэвч мөрдлөг улам лавшрах тусам улам ээдрээтэй болж бөгөөд гэмт хэргийн сүлжээ өргөн хүрээг хамарч эхэлнэ.

Шууд үзэх

Ойролцоо кино