The Bourne Legacy

Монгол дуу оруулгатай, 2012 онд нээлтээ хийсэн, IMDB: 6.7 үнэлгээтэй, Lolo вэб сайтын кино.

Ертөнцийн өргөтгөл нэртэй нэгэн туужаас сэдэвлэсэн энэхүү кино нь өмнөх 3 анги киноны үйл явдлуудын үргэлжлэл болон өрнөх бөгөөд нэгэн баатар эрийн талаар гарах болно

Шууд үзэх

Ойролцоо кино