Men in Black: International

Монгол дуу оруулгатай, 2019 онд нээлтээ хийсэн, Kino Max вэб сайтын кино.

Хар хувцастангууд харь гарагийнхны элдэв дайралтаас үргэлжид дэлхийг хамгаалсаар ирсэн. Энэ удаад тэд хамгийн том, хамгийн их аюул занал дагуулсан нэгний эсрэг тэмцэх хэрэгтэй болно.

Шууд үзэх

Ойролцоо кино