Wonderful Nightmare

2015 онд нээлтээ хийсэн, Kino Mangas вэб сайтын кино.

Нэрд гарсан өмгөөлөгч хүүхэн гэнэт нэг өдөр авто осолд орж үхэх болдог. Гэвч бурханы элч түүнд нэгэн боломж олгож ирээдүйн 2 хүүхдийн ээж, гэрийн сайн эзэгтэй болгох санал тавих болно.…

Шууд үзэх

Ойролцоо кино