Playing with Fire

2019 онд нээлтээ хийсэн, Kino Mangas вэб сайтын кино.

Шилдэг болох эрмэлзэлтэй гал сөнөөгчдийн баг ойн дундах шатаж байгаа байшингаас 3н хүүхдийг аварна. Тэднийг асран халамжлагчид нь хүлээлгэн өгөхөөс өмнө тэднийг түр харж хандах хэрэгтэй болно. Харин хүүхдүүд бол жинхэнэ дүрсгүй жаалууд байх нь тэр……

Шууд үзэх

Ойролцоо кино